?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nodokļu politika līdz šā gada jūnijam būs viena no svarīgākajām LTRK aktualitātēm

26.02.2020

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Zemgales biznesa kluba ietvaros, kas notika pagājušajā nedēļā Dobelē, uzņēmēji diskutēja par daudziem būtiskiem jautājumiem, tostarp par nepieciešamību mazināt darbaspēka izmaksas, nodokļu ieņēmumu nepārdomātās tērēšanas no valsts un pašvaldību puses un citām aktualitātēm. Diskusiju ietvaros tika secināts, ka šā brīža nodokļu politika neveicina Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, tostarp traucē Latvijas valsts tautsaimniecības izaugsmei.  

Nodokļu politika līdz šā gada jūnijam būs viena no svarīgākajām LTRK aktualitātēm. Kā norādīja LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, notiek aktīvs darbs ar valdību, lai šo jomu pilnveidotu, padarot nodokļu samaksājamus, stabilus un vērstus uz ekonomikas attīstību. «Šobrīd no nodokļu jautājumiem zināms vien, ka alkohola akcīzes nodokli necels tik strauji, kā tas tika plānots, jo šādas izmaiņas padarīt Latviju mazāk konkurētspējīgu salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm un varētu atstāt sekas arī uz valsts budžetu,» piebilda J. Endziņš. To, ka nodokļu jomā ir vēl daudz pilnveidojama, norādīja arī LTRK viceprezidente Elīna Rītiņa. Prezentējot LTRK priekšlikumus plānotajām nodokļu izmaiņām, kā prioritāte tika minēti pārāk augstie darbaspēka nodokļi. Prioritāte izmaiņām ir arī darba spēka izmaksas -  nesakārtoto darba nespējas lapu apmaksas sistēmu, papildus nodokļu piemērošanu darbinieku mobilitātes, izmitināšanas un izglītības apmaksai un nodokļu piemērošanu darba devēja nodrošinātai stipendijai piesaistot no mācību iestādes praktikantus, kā arī - «māmiņu algu» jautājumu. LTRK priekšlikums, kurš rada pozitīvu valsts budžeta efektu, paredz, ka jaunajiem vecākiem jāļauj strādāt, nodrošinot, ka viņi turpina saņem arī vismaz 75% no «māmiņu algas» līdz šim esošo 30% vietā. Izmaiņas veicinātu ne tikai darbaspēka trūkuma jautājumu un tā iesaisti darba tirgū, bet arī godprātīgu nodokļu nomaksu. 

«Latvijā ir ne tikai augstākais darbaspēka nodokļu slogs salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, bet arī papildus darbaspēka izmaksas, kurās arī esam krietni sliktākā situācijā, Latvijā jau ilgstoši uzņēmēji norāda uz nesakārtoto darba nespējas lapu apmaksas un izsniegšanas kārtību – Latvijā par darba nespējas lapām uzņēmējam jāsedz izmaksas līdz pat desmitajai darba nespējas dienai, turpretī Lietuvā un Igaunijā šis periods ir krietni īsāks un kaimiņvalstīs valsts neuzliek tik lielu izmaksu segšanu uz uzņēmēja pleciem  - šī ir ļoti būtiska darbaspēka papildus izmaksu sadaļa, kas uztrauc uzņēmējus.  Arī virsstundu apmaksa Latvijā ir divreiz dārgāka – par katru virsstundu  ir  papildus piemaksa 100% apmērā no darbiniekam noteiktās stundu darba likmes, bet Lietuvā un Igaunijā – 50%.,» esošo situāciju skaidroja E. Rītiņa.

ZRP sēdē piedalījās arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, kurš klātesošos iepazīstināja ar pašvaldības īstenotajiem projektiem, no kuriem daļa ir vērsta arī uz uzņēmējdarbībai piemērotas un ērtas vides sakārtošanu.

Vakara noslēgumā LTRK ZRP dalībnieki varēja iepazīties ar Dobeles mūzikas skolu, kurā ir veikta rekonstrukcija, tostarp ar ziedotāju atbalstu uzbūvēta jauna kamerzāle «Zinta». 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2600 individuāli biedri un aptuveni 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2018.gadā pārsniedza 16,75 miljardus eiro. Kopējais pārstāvēto juridisko biedru skaits ir lielāks par 5700. 
LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.
LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.
Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!

Papildu informācijai:
Paula Rossinska
Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītājas asistente
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Kr. Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010, Latvija 
M. + 371 25303538
Paula.Rossinska@chamber.lv 
www.chamber.lv